Điện thoại:(024) 37823877 - 0977.38.99.66

Bênh nhân 91 đã bước đầu bình phục